• VPTZ in de regio. Samen zorgen. Samen Sterk

  • Ook in Oost-Gelderland. Zijn wij goed vertegenwoordigd.

Alle gegevens van Stichting Hulpdienst Hengelo en Keijenborg

Met ingang van 1 januari 2014 zijn ANBI’s verplicht een aantal gegevens via de website te publiceren, met als doel het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Voor Stichting Hulpdienst Hengelo en Keijenborg vindt u de gegevens hieronder.

HENGELO - KEIJENBORG

Stichting Hulpdienst Hengelo en Keijenborg

Naam
Stichting Hulpdienst Hengelo en Keijenborg

Regio
Hengelo en Keijenborg

Postadres
Zaarbelinkdijk 11
7256 KL Keijenborg

Telefoon
0575 46 17 79

E-mail
secrhulpdiensthengelokeijenborg@planet.nl

Website
www.hulpdiensthengelokeijenborg.nl

Website 'Vrienden van'

KvK

RSIN

ANBI

Donaties
Een donatie kunt u overmaken op:
IBAN: NL23 RABO 0327 4103 37
t.n.v. Stichting Hulpdienst Hengelo Gld en Keijenborg

Privacybeleid

Doelstelling

De stichting heeft ten doel

Beleidsplan 2016-2021

Beloningsbeleid

Bestuur

Bestuurssamenstelling

Naam Functie

Financiële verantwoording

Jaarverslagen Financiële jaarverslagen
Jaarverslag 2015 Financieel jaarverslag 2015
De vijf lokale VPTZ stichtingen in Oost-Gelderland